top of page
Court

מאמרים

Bullhorn-Icon_edited_edited_edited_edite

זכויות וחובות של ידועים בציבור

אם אתם חיים יחד, ללא נישואין, ומקיימים חיי זוגיות ומשפחה הרי שייתכן שאתם ידועים בציבור מבחינה משפטית.

המונח "ידועים בציבור" מקפל בתוכו חובות וזכויות משפטיות, של בני הזוג אחד כלפי השני, באופן שמייצר כמעט זהות בין זוג נשוי לזוג שאינו נשוי אך ידועים בציבור, מבחינה משפטית.


משרד עו"ד לענייני משפחה וגירושין שירלי אלמוג מתמחה בכל ענייני המשפחה, לרבות ניהול תביעות לקבלת הכרה כידועים בציבור וכן בהסדרה של המעמד המשפטי והסכמי ממון או הסכמי פרידה בין זוגות ידצ"ים.

מאמר זה נוצר למענכם, כדי לשפוך אור על הנושא באופן כללי ולעודד אותכם לפנות להסדרה משפטית של המעמד שלכם ללא דיחוי:

להאזנה למאמר המוקלט:


עו"ד שירלי אלמוג

מהי ההגדרה המשפטית של ידועים בציבור?


לשאלה זו אין תשובה אחידה, מכיוון שאין חוק אחד ספציפי שמסדיר את המוסד של ידועים בציבור, אלא זה יציר הפסיקה: מעין "יצירה משפטית" שנוצרה תוך כדי תנועה, בגלל צורך להסדיר מעמד משפטי וחובות וזכויות של זוגות שחיים יחד ללא נישואים.

בישראל יש מספר חוקים שמתייחסים לזכויות הורשה או זכויות לקבלת גימלאות לבני זוג ש"חיים יחד כידועים בציבור" ואולם, כאמור, אין חוק אחד שמגדיר בצורה אחידה ברורה וחד משמעית מיהם ידועים בציבור.

פסיקה רבה ומגוונת ואף מרחיקת לכת, פסקה לגבי זוגות שחלקם אפילו לא חלקו קורת גג אחת, או שלא חיו אפילו מספר חודשים יחד, או שחיו רק חלק מן השבוע ביחד, כי הם "ידועים בציבור" ומכאן הגמישות הרבה בהגדרה.


מהם הקריטריונים להוכחת "ידועים בציבור"?


ניהול חיי משפחה, ניהול משק בית משותף, ניהול כלכלי של יחידת מגורים משותפת, קיום יחסי זוגיות אינטימיים.


האם הקריטריונים נוקשים?


הקריטריונים סובייקטיביים לחלוטין, שכן כאמור אין חוק אחיד שמגדיר מה זה "חיי משפחה": או מה זה "יחידת מגורים משותפת" או מה משך הזמן לקיומם.

ביהמ"ש יבחן כיצד ראו הצדדים את מערכת היחסים ביניהם, כיצד הם התייחסו לזוגיות שלהם וזאת לצד בחינה של אמות המידה שצוינו כאן.


האם יש פרק זמן חוקי למגורים משותפים כדי להיחשב ידועים בציבור?


לא באופן חד ערכי, כי כאמור זה עניין סובייקטיבי וביהמ"ש קובע אם לפי דעתו בני הזוג קיימו יחסי משפחה וזוגיות העונים על הגדרות "ידועים בציבור" לפי דעתו. יש חוקים שמאזכרים זכאות של בני זוג לקבלת קצבאות כאלה ואחרות אם הם נכנסים תחת הגדרת ידועים בציבור וזה כן דורש הוכחת תקופת חיים מסויימת יחד, ואולם זה רלוונטי רק לגבי אותם חוקים.


מהם הזכויות והחובות המשפטיות שהמעמד "ידועים בציבור" מקנה?


מבחינה משפטית אם זוג מוכרים כידצ"ים הרי שחובותיהם וזכויותיהם כמעט זהות לשל בני זוג נשואים.

יש מקרים בהם יש שוני, למשל כאשר בני זוג ידועים בציבור אך אחד מהם נשוי לאחר בו בזמן, או כאשר אחד מהם בוגד בשני- יהיו לכך השלכות רכושיות לפעמים.

ידועים בציבור זכאים למשל לקבל קצבת שארים מקרנות פנסיה ותגמולים כמו בני זוג נשואים ואם הם נפרדים, יחול עליהם משטר רכושי של "הלכת השיתוף" שעליה פירטתי במאמר נפרד: בגדול, המשמעות היא שכל הרכוש שנצבר בתקופת החיים המשותפים יתחלק שווה בשווה בפרידה, כמו זוג נשוי: אלא אם הייתה בגידה, או יש הסכם ממון, או שאחד הצדדים נשוי לאחר.

אישה המוכרת כידועה בציבור תהיה זכאית בנסיבות מסוימות לקבל מזונות משקמים לתקופת הסתגלות לאחר פרידה וגם תהיה זכאית לתבוע מזונות מהעיזבון וזכויות רכושיות מהעיזבון בדומה לאישה נשואה, אם הנפטר לא היה נשוי לאחרת ולא הותיר צוואה. גם ידוע בציבור יהיה זכאי למזונות מהעיזבון של האישה ולרשת אותה כפוף לכך שלא הייתה נשואה לאחר, ולא הותירה צוואה.


איך מסדירים את המעמד הזה?


רצוי ומומלץ להסדיר את המעמד של בני הזוג כידועים בציבור, על מנת להבטיח את זכויותיכם וזכויותיהם. אם המעמד המשפטי לא הוסדר, ואחד מן הצדדים נפטר, הרי שתביעה להכרה כידועים בציבור תהיה קשה ומורכבת וארוכה מאחר שמדובר על מאבקי ירושה בסופו של דבר ותמיד אלו מאבקים מרים ומכוערים.

להסדרת המעמד ניתן לפנות ישירות לאתר המוסד לביטוח לאומי ולמלא מסמך שנקרא "שאלון לידועים בציבור" ולהגישו עם מסמכים תומכים. לאחר שתתקבל הכרה מהמוסד לביטוח לאומי שבני הזוג ידועים בציבור, מעמדם המשפטי יהיה זהה לשל זוג נשוי, לחובה ולזכות והם יהיו זכאים לקבל גם קצבת שארים מהמוסד לביטוח לאומי ו/או קצבת תלויים לפי העניין.

זו הדרך הכי פשוטה וקלה.


האם ניתן להסדיר את המעמד לאחר מות אחד מבני הזוג?


רק דרך תביעה משפטית וניהול הליך משפטי ארוך ומייגע בבית המשפט שלא ניתן להתחייב על תוצאותיו כיוון שהן תלויות בבית המשפט.


לסיכום:


מעמד של ידועים בציבור הינו מעמד משפטי בעל משמעות כלפי כולי עלמא, ומחיל חובות וזכויות על בני הזוג בדיוק כמו זוג נשוי למעט סייגים מסויימים אותם פירטנו מעלה.

אם המעמד לא הוסדר בעת שבני הזוג בחיים, ואחד מהם נפטר, הרי שעל מנת לקבל את הזכויות הרכושיות והממוניות הנובעות מהמעמד, תהיה חובה לקבל הכרה כידצ"ים לאחר הפטירה ולרוב מדובר בהליך משפטי מורכב, ארוך ולא קל מבחינה רגשית.

אם המעמד לא הוסדר ובני הזוג נפרדו, ואין הסכמה לגבי חלוקת הרכוש והזכויות, הרי שגם כאן יהיה צורך לנהל הליך משפטי מורכב כדי לקבל את ההכרה שתעניק את הזכויות.


מי שאינו מעוניין בהסדרת המעמד כידצ"ים ובכל זאת אינו רוצה להיכנס להליכים משפטיים מורכבים של תביעות לאחר פרידה, מומלץ לו לפנות לעו"ד לענייני משפחה וגירושין שירלי אלמוג, לשם עריכת הסכם ממון שיהיה בתוקף כלפי כולי עלמא וידע לעשות את ההפרדה הרכושית הנכונה לצרכים של בני הזוג, ובכך ימנע הליכים משפטיים יקרים ומורטי עצבים בעתיד.


לכן, אם אתם חיים יחד ואינכם נשואים כדמו"י, והחלטתם לפרק את הקשר הזוגי או אולי כבר הפרדתם מגורים וחשבון אבל נותרו עניינים פתוחים בינכם ו/או אם חייתם יחד כידצ"ים מבלי להסדיר את מעמדכם ואחד מכם נפטר...וצריך שידאגו להסדרת מעמדו כדי לקבל זכויות מהעיזבון.


משרד עו"ד לענייני גירושים שירלי אלמוג, יעניק לכם את השירות המקצועי והמקיף ביותר לו אתם ראויים, יבחן את כל ההיבטים והסוגיות העדינות הנובעות מהקשר שלכם, ויאבחן באופן מדוייק את מערכת הדינים החלה עליכם ולא רק בתחום המשפחתי, אלא בכל היבטי פירוק הקשר.

כי הסיפור שלכם- הוא רק שלכם, וההתאמה של ניהול מערכת הדינים המתאימה לסיפור שלכם, היא קריטית לעשיית הליך הפרידה והפירוק בצורה המיטבית והמדוייקת עבורכם גם מבחינה כלכלית וגם מבחינה רגשית ומנטאלית.

הנכם מוזמנים ליצור קשר עכשיו למימוש זכאותכם לייעוץ ראשוני, דרך האתר

או דרך המייל: shirley@shirleylaw.co.il

או בנייד: 052-5258022

ונחזור אליכם בהקדם.


עו"ד שירלי אלמוג

כל האמור במאמר זה ובאתר, הינו למידע כללי בלבד ואין לראות באמור יעוץ משפטי. למטרת קבלת יעוץ משפטי אישי יש לתאם פגישת יעוץ עם משרד עו"ד לענייני משפחה וגירושים שירלי אלמוג.כל זכויות היוצרים למאמר זה ולכל המאמרים באתר שמורות לעו"ד שירלי אלמוג בלבד ואין להעתיק, לצטט, לשכפל או להפיץ חלקים מהמאמרים או את כל המאמרים ללא ייחוס הציטוט לעו"ד שירלי אלמוג וללא קבלת הרשאה בכתב מראש לעשות כן.

כל העושה זאת חושף עצמו לתביעה בגין הפרת זכויות יוצרים.פוסטים אחרונים

הצג הכול

חלוקת מתנות ירושות וקצבאות בפרידה

כאשר בני זוג מגיעים לנקודת האל חזור בקשר, ומחליטים להיפרד או להתגרש, מתחילה תקופת ההתחשבנות הכספית הפנימית ביניהם, וכמו שכולם יודעים, החלק הרכושי-כספי הוא החלק הכי קשה בסיום כל קשר. ברוב המקרים אין הס

הקשר בין חובות לפירוק התא המשפחתי

בימים הקשים שבהם אנו מצויים, ימי מלחמה כאשר אין אופק של סיום הלחימה או הבנה לאן פנינו מועדות, דבר אחד ברור: האזרח הקטן משלם וישלם את עלויות המלחמה, ואת הנזקים ההיקפיים שלה. הנזקים של המלחמה מחלחלים מה

נישואים אזרחיים

מדובר בטקס נישואים אזרחי, כלומר טקס שאין בו זיקה לדת כלשהי: בני כל הדתות יכולים לבחור להינשא בהתאם לפולחן הדתי של הדת שאליה הם משתייכים, או לבחור להתמסד בצורה אזרחית- כלומר ללא שום זיקה לדת כלשהי: זה

Comments


השאירו פרטים למימוש זכאותכם לשיחת ייעוץ ראשונית ללא התחייבות

הטופס התקבל בהצלחה

נא למלא את הטופס

bottom of page